Muurasjärven kylä sijaitsee Pihtiputaan kunnan luoteisosassa. Pihtiputaalle matkaa on 29 km, Reisjärvelle 20 km ja Haapajärvelle 30 km. Muurasjärvi on Keski-Suomen maakunnan pohjoisinta osaa. Kylä sijaitsee vedenjakaja-alueella. Muurasjärven vedet ovat Kymijoen latvavesistöä.

Muurasjärven koulu on kylän keskustassa. Kahdessa koulurakennuksessa ovat luokat 1-6 ja esiopetus. Myös liikuntasali sijaitsee samassa pihapiirissä. Koulun eteläpuolella olevassa Harjunlinnassa toimii lasten päivähoito, vekaralinna.

Muurasjärvi on vahvaa maatalousaluetta. Kylällä sijaitsee useita suuria kotieläinyksiköitä. Maidontuotanto on tärkein tuotantosuunta. Muurasjärvi on valtakunnallisesti arvokas kulttuurimaisema-alue. Erityisesti arvokkaiden perinnemaisemiensa vuoksi. Perinnemaisemia ovat mm.Lahnalan hakamaa-laidunmetsä ja Pellonpää-Haapala-Partala-hakamaa.

Muurasjärven kylän yhteisiä asioita hoitaa Muurasjärven kyläseura.

Ota rohkeasti yhteyttä. Pj. Martti Mäkelä p.0407058543

Vpj. Tiina Turpeinen p.0505448076

Siht. Minna Turunen p.0449810987